Active Mutts

„Active Mutts“ je týždenná zbierka fotografií pre čitateľov.

Ktokoľvek sa môže pripojiť a zdieľať svoje outdoorové obrázky odkiaľkoľvek na svete. Stačí označiť #ActiveMutts alebo mi pošlite na adrese lindsay@thatmutt.com.

Každý týždeň robím „výzvu“, na ktorú sa niektorí rozhodnú zúčastniť sa (voliteľné). Minulý týždeň bolo výzvou prejsť alebo túžiť s kamarátom!

Výzva tohto týždňa: Vezmite svojho psa niekde, z ktorých dvaja ste túto jar ešte nešli.

Vaše obrázky „Active Mutts“ z posledného týždňa:

Baxter. Sledujte Bax a jeho majiteľ @homeon129acres:

Kaya a Norman. Sledujte ich @mytwopitties:

Suki a Diva:

Buzz a Missy. Sledujte ich @K9SOVERCOFFEE:

Môj pes Ace a jeho kamarátový boomer. Sledujte nás @thatmutt:

Výzva tohto týždňa: Vezmite svojho psa niekde, ktorí ste tí dvaja ešte nešli túto jar!

Kto je? Dajte mi vedieť v komentároch!

Prihláste sa na tento týždenný bulletin Mutt tu:

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *